Andělský horoskop-pokracovaní

28. května 2006 v 12:29 |  andělský horoskop
15. - 20. dubna

anděl Lelahel
... je strážcem lásky i optimismu a pomůže vám vyniknout ve vědách nebo v umění. Váš život bude šťastný a citově bohatý. Za to od vás Lelahel očekává, že budete žít čestně a poctivě a že trochu ovládnete svou touhu po rychlé a veliké kariéře.
démon Valefor
... se o vás s Lelahelem pere skoro pořád. Zatímco dobrý anděl chce, abyste byli optimističtí a čestní, démon z vás činí člověka zasmušilého a nepoctivého. Je to duch chaosu a vnáší do vaší duše pochybnosti o všem a o všech včetně vás samotných. Odolávejte jeho pokušení.

21. - 25. dubna

anděl Achaiah

... je milovníkem umění. Stane se vaší múzou, ať se budete věnovat malířství, literatuře, hudbě nebo zpěvu. Je také andělem svobody, což se k umění velmi dobře hodí. Daruje vám cit pro přesnost a zručnost, navíc vás obohatí trpělivostí pro zdlouhavé práce. Musíte se mu však přesvědčivě odvděčit pílí. Vyhýbejte se také snadným jistotám a buďte vytrvalí. Dosáhnete všem vytčených cílů.
démon Aamon
... vás však bude z této cesty neúnavně svádět. On může za to, že máte chuť všeho nechat a že se vám nechce překonávat překážky. Anebo naopak děláte příliš mnoho věcí najednou. Nezapomínejte na přísloví - Devatero řemesel, desátá bída.

26. - 30. dubna

anděl Cahetel

... dokáže zprostředkovat božské požitky i lásku k přírodě a přírodním vědám. To mu však nebrání v tom, aby vám pomohl například i v obchodních záležitostech. Dosáhnete prosperity, ale očekává se od vás, že při tom nebudete zanedbávat svou duši. Cahetel vás za to obdaří výřečností a schopností odhadnout druhé.
démon Barbatos
... chce zničit vaši víru v dobro. Pokud ji ztratíte na jeden jediný den, naskýtá se mu velká příležitost vyřídit si účty s vaším hodným andělem. Barbatos je mystik a rád experimentuje - s vámi. Je velice rafinovaný. Věnujete se přírodním vědám ? A nezajímáte se náhodou o astrologii a esoterické vědy ? Tak pozor - odtud je je malý kousek k magii - například k té černé...

1. - 5. května

anděl Haziel

... je opravdový dobrý duch - laskavý, spravedlivý i shovívavý. Očekává od vás že budete odpouštět i milovat. Za to vás bude chránit a starat se o to, aby ostatní dodrželi sliby, které vám dali. Vyvarujte se však závisti a zášti. Haziel umí být velkodušný - dokažte mu, že vy také.
démon Paimon
... je pravý opak Haziela, má černočernou duši. Vaše ušlechtilost a vtip z vás udělaly oblíbeného společníka. Opájíte se pocitem, že vás všichni lidé mají rádi a že si vás váží ? Tak to přichází Paimon. Chce totiž všechno dobré ve vás zničit. Jestliže se mu to podaří - výsledek bude hrozný - budete pomstychtiví a zlí.

6. - 10. května

anděl Aladiah

... vás obdaří smyslem pro metodičnost a soustředěnost při práci. S jeho podporou vás okolí uvidí jen v příznivějším světle. Budete oblíbeni pro svou schopnost udržet tajemství a pro svou diskrétnost. Aladiah také léčí žal a nemoci. Očekává však že umíte odpouštět a projevit upřímnou lítost. Odměnou vám bude znání a respekt lidí, na kterých vám záleží.
démon Buer
... vám našeptává, že úspěch je na dosah ruky. Tím vás uspí na vavřínech - ale sám zůstane vzhůru. Ztrácíte odvahu, máte pocit únavy, chcete všeho nechat ? Tak to je také jeho dílo. A navíc vás svádí k tomu, abyste zapomněli na spřízněné duše, které vám v minulosti byly oporou. Nevděk světem vládne, ale vy takoví určitě nechcete být.

11. - 15. května

anděl Lauviah

... je duchem moudrosti a vědění. Pomáhá vám rozvíjet vaše intelektuální schopnosti. Budete-li mu naslouchat, stanete se uznávanou a váženou osobností. Také se naučíte odhalovat slabiny svých protivníků. Ty, kteří mu důvěřují, uchrání LAviah před velkými fyzickými i duševními životními zkouškami. Za to žádá, abyste byli skromní. Žárlivost, sobectví, pýcha a ctižádost jsou špatnými rádci.
démon Gusion
... to dobře ví, a proto se bude snažit udělat z vás arogantního a povýšeného člověka. Miluje také domýšlivost, nadutost a marnivost. Pod jeho vlivem se z vás může stát bezohledný kariérista. Nepouštějte se touto cestou - čeká na ní váš černý anděl.

16. - 20. května

anděl Hahaiah

... je zosobněná předtucha a intuice. Sešle vám živé sny a naučí vás vyložit i sny ostatních. Budete mít také schopnost urovnávat konflikty. Pozitivní vliv svého strážce však oslabíte, využijete-li svou energii pouze pro svůj vlastní prospěch. Pokud nebudete sobečtí, obdaří vás laskavostí, klidem a věcností a pomůže poznat sebe sama.
démon Sitiri
... by vás naopka rád vyvedl z míry a uvrhl do rozpaků. Také vás ponouká k nedodržování slibů. Patříte k těm, kteří co nevědí, nepovědí ? I to je jeho dílo. Naučte se raději napočítat do desíti, než řeknete něco indiskrétního.

21. - 25. května

anděl Iezalel

... přináší usmíření a chrání partnerskou věrnost. Také on vám pomůže usmiřovat konflikty. Vyhněte se však posměškům na adresu druhých. Váš anděl strážný vás za to bude chránit před špatným úsudkem. Můžete se na něj spolehnout i před důležitým jednáním a obtížnou zkouškou. Iezalel prý totiž dokáže zvětšit kapacitu vaší paměti.
démon Beleth
... by vás rád viděl jako malicherné a přízemní lidičky. Vězí i za vašim sklonem posmívat se svým blízkým. Také vaše případné studijní úspěchy jsou mu trnem v oku. Buďte proto pilní a vytrvejte ve svém úsilí. Máte přece díky svému andělu strážnému výbornou paměť, tak toho využijte.

26. - 31. května

anděl Mebahel

... bdí nad spravedlností a podporuje ty, co mají sklon chránit slabé a utlačované. Svým oblíbencům pomáhá při rychlém a správném rozhodování. Jeho pomoci se však nedočkáte, bude-li vaší motivací nemístná touha po moci. V opačném případě však dokážete díky svému andělu lidem pomáhat a dávat jim novou naději.
démon Leraikha
... přesně tohle nechce. Bude vás proto svádět k nečestnému jednání. Místo podání pomocné ruky budete slabším dokonce ubližovat. Velkou zbraní vašeho démona je rozšiřování pomluv a klepů. Nezapomeňte na to, že pomluva může být nebezpečná a může také velmi ublížit. A kdo ochotně naslouchá klepům, stává se spoluviníkem. Nepřistupujte na tuto hru.

1. - 5. června

anděl Hariel

... přináší soucit a pomáhá nalézt ztracenou víru v dobro. Jeho chráněnci dokáží rychle rozeznat dobré od zlého. Při práci rychle najdou nejefektivnější postup. Hariel však žádá od svých chráněnců toleranci a porozumění pro druhé. Zkuste to. Budete šťastnější a spokojenější.
démon Eligos
... je velmi nebezpečný a temný duch. Měl se báječně v časech inkvizice, křížových výprav a náboženských válek. Dělá totiž rád z lidí vůdce - a pak je zaslepí a zbaví sebekontroly. Takže pozor - fanatičtí vůdci davů končívají velmi špatně a cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly...

6. - 10. června

anděl Hekamiah

... je patronem autority, síly, zručnosti a smyslu pro poctivost. Možná máte šanci stát se diplomatem - stratég Hekamiah vám pomůže hledat řešení i tak vážných konfliktů jako jsou válečné střety. Současně však od vás vyžaduje odvahu a přímé jednání. A co je zajímavé - jeho mimořádná energie se prý u jeho chráněnců projevuje velkou sexuální aktivitou. Ale pozor - na případnou manželskou nevěru si raději nechte zajít chuť.
démon Zepar
... má jednoduchou ale účinnou metodu. Využije vašich úspěchů a přesvědčí vás o tom, že jedině váš postoj je správný. PAk se z vás stane nesympatický moralista. Naděláte tím víc škody než užitku. Zepar vás také bude svádět k tomu, abyste přestani plnit dané slovo. Lidé ve vašem okolí vám přestanou věřit - a to jistě nechcete.

11. - 15. června

anděl Lauhviah

... vám může seslat hluboký a posilující spánek. I ve dne pak budete klidní a v pohodě. Chráněnci tohoto anděla jsou často velmi hezcí, rozvážní a moudří. Mohou mít i literární nebo hudební nadání. Mívají hodně přátel, protože jen tak snadno neztratí hlavu v krizových situacích. Navíc dokážou uklidnit i ostatní. Uznejte, že to jsou královské dary. Za to od vás Lauhviah očekává, že budete jednat čestně a rozvážně.
démon Botis
... se však snaží probudit ve vás ty úplně nejhorší stránky. Zatímco váš anděl strážný kolem vás rozprostírá ovzduší klidu a pohody, Botis vás navádí k hněvu, zlobě a dokonce k násilí. Pokud mu podlehnete, budete schopni druhé napadnout nejen slovně, ale i fyzicky. Ovládejte se proto a snažte se zůstat klidní. Hněv je velmi špatný rádce.

16. - 21. června

anděl Caliel

... chrání a miluje pravdu. Nenechá vás ovlivnit lží, pomůže vám rozeznat pomluvu od skutečnosti, a vytvořit si tak správný úsudek o lidech ve vašem okolí. Caliel je také patronem úředníků. S ním to můžete ve státních službách dotáhnout hodně vysoko, ale musíte se vyvarovat lenosti, pýchy a také pocitu důležitosti. Ten bývá bohužel mnoha vysokým úředníkům vlastní.
démon Bathin
... to dobře ví a bude ve vás tuto negativní vlastnost živit ze všech sil. Nezapomeňte že pýcha je jednou z nejoblíbenějších zbraní padlých andělů. Kromě toho bude Bathin podporovat vaši upovídanou pusu....a vy budete mluvit a mluvit. Dejte si pozor na ztrátu drahocenného času a trochu svůj jazyk zkroťte.

22. - 26. června

anděl Leuviah

...je nebeským poslem naděje. Ke svým svěřencům je opravdu štědrý - daruje vám dobrou paměť, vysokou inteligenci, skromnost, trpělivost, rozvahu a hlavně sílu vydržet zkoušky osudu. Dokážete-li zkrotit svou příliš bujnou fantazii, můžete se stát například úspěšným politikem. Ale pozor - nesmíte své schopnosti zneužívat ve vlastní prospěch. A pokus nestojíte nohama pevně na zemi a jste snílek a fantasta - nevadí. Leuviah má rád básníky.
démon Sallos
... se vás bude snažit připravit o veškeré naděje a kazit vám radost z úspěchu. Je totiž nenapravitelný pesimista. Pokud ztrácíte odvahu a máte chuť hodit všechno za hlavu, raději honem poproste o pomoc svého dobrého anděla.

27. června - 1. července

anděl Pahaliah

... posiluje vaši víru. Jeho chráněnci bývají duchovně založeni a mají až misionářské sklony. Pahaliah také pomáhá nalézt novou lásku těm, co ji ztratili a propadají zoufalství. Za to vás žádá abyste byli dobří a počestní. Pak máte šanci, že se z vás stane šťastný a moudrý člověk se silnou osobností, a mnoho lidí bude chtít být jako vy.
démon Purson
... je spíš takový rozpustilý čertík. Máte vlastně štěstí, že vašemu andělu strážci konkuruje právě on. Jste totiž od přírody optimističtí, srdeční a veselí a Purson by si přál, abyste byli ještě rozpustilejší. Úspěch má hlavně u těch, co nemají rádi omezování. Nabádá je k výstřednímu chování a k výtržnostem. Dejte si raději pozor - vaše nevázanosti by jednou mohly mít vážné následky...

2. - 6. července

anděl Nelchael

... vás obdaří inteligencí a schopností vysoce abstraktního myšlení. Pomůže vám také ovládnout emoce. Pod jeho ochranou bývají matematici, metafyzici a spisovatelé. Nelchael však pomáhá i těm, které potkala nějaká nespravedlnost.
démon Marax
...si potrpí na pověry. Pod jeho vlivem začnete ve všem vidět špatná znamení. Bude vás zneklidňovat rozsypaná sůl, rozbité zrcadlo a lichý počet lidí u stolu. Pověry vás mohou negativně ovlivnit a nehodu si pak způsobíte vlivem vlastní nervozity.

7. - 11. července

anděl Yeiayel

... je průvodcem na nebezpečných a dobrodružných cestách. Povzbuzuje také životní ztroskotance. Budete-li tolerantní a pozorní k ostatním, obdaruje vás vnitřní vyrovnaností a pohodou. A budete-li obzvláště hodní, budete mít i to čemu se říká klika neboli štěstí. Je to vzácný dar a druzí budou dokonce instinktivně vyhledávat vaši přítomnost, protože s vámi je nepotkají žádné nepříjemnosti.
démon Ipos
... vás ale navádí k tomu, abyste okolní svět vnímali jako jeviště, na kterém neustále předvádíte svou dokonalost. Raději toho nechte nebo vás opustí pověstné štěstí, čili anděl strážný.

12. - 16. července

anděl Melahel

... pomáhá zemědělcům a zahradníkům - je totiž andělem plodnosti a úrodnosti. Je také nakloněn lékařům, léčitelům a bylinkářům. kromě toho prý vládne mocí ochránit vás před násilím i ozbrojeným útokem - tak si ho považujte. Melahel vás rovněž obdaří odvahou a smyslem pro čest. Můžete mít také úspěch v činnostech, které vyžadují kolektivní spolupráci.
démon Aim
... vás ničí za pomoci vašich nejlepších vlastností. Jste bystří, pohotoví a vtipní ? Dejte si pozor, aby vám tyto vlastnosti nepřerostly přes hlavu. Pak se z vás stane člověk ironický a kousavý a vaše poznámky budou lidi zraňovat. Z těch kdo podlehnou Aimovi, se mohou stát skutečně zlí lidé...

17. - 22. července

anděl Haheuiah

... rád vyslyší prosby těch, co upřímně litují svých méně dobrých skutků. Je andělem pravdy a tak ochraňuje i ty, co se nevinně dostali do konfliktu se zákonem. Daruje vám klid a rozvahu a vyvede vás z nebezpečí. Prostě anděl strážný jak má být. Zapomeňte ale raději na své ztřeštěné nápady a stůjte nohama pevně na zemi.
démon Naberius
... vás totiž svádí k pravému opaku. Postrkuje vás do různých neuvážených rošťáren, které mohou skončit i velmi špatně. Budete-li mu naslouchat, naučí vás také, jak přesvědčit lidi o své pravdě ( i když vy o ni zcela přesvědčeni nebudete ). Dejte si pozor, aby se tato schopnost nakonec neobrátila proti vám.

23. - 27. července

anděl Nith-Haiah

... vám přináší moudrost, toleranci a studijní úspěch. Vnáší mír do duše a rozvahu do složitých rozhodnutí. Nith-Haiah umí také pootevřít dveře do světa okultních věd a metafyziky. Ale pozor - tato cesta je jen pro silné a pozitivně zaměřené osobnosti. Nesmíte svých znalostí nikdy zneužít k manipulaci s ostatními. Vyvarujte se touhy po moci a raději se nepouštějte do experimentů s neznámými silami.
démon Glasaya-Labolas
... je černý anděl jak má být. Váš zájem o esoterické vědy vás totiž může zavést až k alchymii, černé magii, zaklínání duchů, věštění, uhranutí, různým rituálům - tam je váš démon doma. Pokud těmto věcem propadnete, hrozí vám ztráta duševní rovnováhy a zdravého rozumu. Takže - je-li vaším koníčkem tajemno, buďte opatrní.

28. července - 1. srpna

anděl Haaiah

... miluje obtížné úkoly - například složitá obchodní nebo soudní jednání. Budete-li odvážní a čestní, daruje vám schopnost intuice, úspěch a vítězství. S jeho pomocí můžete potkat někoho, kdo váš život naplní.
démon Bimé
... má s vámi trampoty. Jeho andělský protivník je totiž velmi mocný, a tak se Bimé uchyluje k prosté, ale účinné zbrani. Nejdřív vašemu andělovi strážnému ze všech sil pomáhá. A když dosáhnete opravdu velkého úspěchu, nafoukne vás pýchou, která, jak víme předchází pád.

2. - 6. srpna

anděl Yerathel

... vám daruje smysl pro spravedlnost a právo. Díky jemu si zachováte rozvahu a klid a žádný provokatér vás nevyvede z míry. Pokud se budete snažit, váš hodný průvodce vás obdaří schopností rychle chápat a správně se rozhodovat, což vám přinese úspěch.
démon Ronové
... není - naštěstí pro vás nijak nebezpečný, spíš zlomyslný. Máte sice velké schopnosti, ale bude všemožně ztěžoavt vaše konání a trápit vás pochybnostmi. Nic nedostanete zadarmo a vše si budete muset vybojovat. Úspěch však bude o to cennější.

7. - 12. srpna

anděl Seheiah

... vám přináší dar nejcennější - chrání vás proti nemocem a napomáhá v uzdravení. Seheiah vám také pomůže uchovat si duševní svěžest a vyrovnanost.
démon Berith
... využívá vašich sklonů ke konfliktnímu jednání. Pozor na špatnou náladu a neprozřetelná slova. Snažte se zachovat rozvahu a klid, jinak bude vaše horší stránka slavit nemalé úspěchy.

13. - 17. srpna

anděl Reiyel

... je pramenem inspirace. Naučí vás meditovat, soustředit se a daruje vám energii pro uskutečnění vašich plánů i schopnost odhalit ty, co vám nepřejí. Za to od vás žádá čestné jednání. Snažte se pochopit své omyly a zůstaňte skromní. Bude vás mít o to víc rád. Máte někdy tendenci hromadit hmotné statky za každou cenu - ale uvažte že jsou i jiné, trvalejší hodnoty.
démon Astaroth
... se pokouší ve vás probudit fanatismus - ať již náboženský nebo jiný. Váš anděl strážný vám daroval schopnost racionálně myslet - tak si ji uchovejte. V každém případě si dejte pozor na náboženské sekty a různá extrémistická hnutí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama