Andělský horoskop-pokracovaní 2

28. května 2006 v 12:31 |  andělský horoskop
18. - 22. srpna

anděl Omael
... vás naučí příslovečné andělské trpělivosti a dá vám schopnost pomáhat trpícím. S jeho pomocí mohou počítat lékaři, porodníci a chirurgové. Musíte však pěstovat svou trpělivost a schopnost soucitu. Potom bude váš život hezký a harmonický.
démon Forneus
... to bere za opačný konec. Má rád lidi tvrdé, necitelné a nepřístupné. Někdy toho na vás bude moc a budete mít pocit, že máte dost vlastních problémů, natož abyste měli chuť pomáhat druhým, i když to budou zrovna zoufale potřebovat. Vinit z toho můžete Fornea, ale raději se obraťte ke svému hodnému andělu.

23. - 28. srpna

anděl Lecabel

... je dárcem houževnatosti a odvahy. V jeho doprovodu nebudete uhýbat před překážkami a dovedete své dílo do zdárného konce. Lecabel také bdí nad talentovanými, pokud o svůj talent pečují. Lidé, kteří se narodili v tomto datu, prý často dlouho žijí osaměle a mají sklon hledat si partnera za každou cenu. Nedělete to. Ztratíte jen čas a iluze. Lecabel vám pomůže najít toho pravého.
démon Foras
... vás svádí k jedné z nejošklivějších vlastností - k lakotě a hamižnosti. Bohatství hledejte raději v sobě. A není náhodou právě hrabivost příčinou vaší samoty ? Dalším důvodem by mohlo být malicherné lpění na maličkostech.

29. srpna - 2. září

anděl Vasariah

... je patronem řečníků a právníků. Jako pravý nebeský posel je spravedlivý a shovívavý. Pokud uznáte své omyly a budete skromní, rád vám pomůže. Nadutost, pýcha a snaha mít pravdu za každou cenu vás mohou svést z úspěšné cesty. Poproste svého strážníčka, aby vám pomohl skoncovat s vaší zatvrzelostí - uvidíte, jak snadno pak vyřešíte některé problémy.
démon Asmodée
... využívá vašeho daru výřečnosti a chce, abyste si pouštěli pusu na špacír. Pozor - naděláte si tím mnoho nepřátel. Prostě se držte trochu zpátky a raději pamatujte, že mluviti stříbro, mlčeti zlato.

3. - 7. září

anděl Yehuyah

... učí umění organizovat a řídit. Daruje vám také zvláštní talent odhalit a zlikvidovat intriky namířené proti vám - anebo jim předejít, umí však také pomoci odhalit vaše omyly a chyby. Pod jeho vedením můžete dosáhnout vysokého postavení ve své profesi a budete mít autoritu a respekt. Vyvarujte se však hýření po nocích a neholdujte alkoholu. A ještě něco - cesta nejmenšího odporu vždy nemusí být ta nejsprávnější.
démon Gaap
... vám komplikuje život tím, že zneužívá některých vašich schopností - například si začnete příliš považovat své vlastní osobnosti a přestanete respektovat právo a pořádek. Bude-li Gaap ve formě, stane se z vás anarchista, buřič a rebel a budete kolem sebe šířit jen nepořádek a chaos. Naslouchejte raději svému lepšímu já.

8. - 12. září

anděl Lehahiah

... je zosobněná štěstěna. Pomůže vám získat úspěchy a pocty a můžete dokonce i vyhrát v loterii. Budete mít také mnoho přátel, kteří na vás nezapomenou. Chráněnec tohoto anděla si zachovává za všech okolností chladnou hlavu. Za to po svých svěřencích chce Lehahiah jediné - aby byli spravedliví a nikdy nedávali své schopnosti do služeb špatných lidí.
démon Furfur
... ničí příjemnou atmosféru, kterou okolo vás vytváří váš strážný anděl. Furfur vás provokuje. Pokud ho necháte, propadnete vzteku a zlobě. A pokud se vaše okolí před vámi třese hrůzou, dosáhl démon svého. Nedopřávejte mu takové pochybné vítězství.

13. - 17. září

anděl Chavaquiah

... dává svým chráněncům vzácný talent - schopnost usmiřovat nepřátele a řešit rodinné problémy. Z těchto lidí vyzařuje zvláštní klid a umějí prominout i urážky. S pomocí tohoto dobrého ducha získáte i hmotné a duševní statky. Nesmíte však být sobečtí - snažte se myslet na druhé a Chavaquiah nad vámi rozprostře svá ochranná křídla.
démon Marchiosas
... to s vámi nemyslí tak zle. Bere vám jen klid, rozvahu a schopnost akceptovat porážku. Zamyslete se, zda tento malý nedostatek nenabírá ve vašem životě velké rozměry.

18. - 23. září

anděl Menadel

... tento dobrý duch má rád lidi domáckého typu. Ti nemají v lásce změny a dávají přednost svému domácímu území před velkými a vzdálenými kraji. Menadel jim pomáhá i v zaměstnání, kde pravidelně postupují. S pomocí tohoto anděla můžete vést solidní a počestný život, plný míru a spokojenosti.
démon Stolas
... je spíš malý domácí šotek. Někdy vás navádí abyste trochu slevili ze svých zásad. O vaši duši však příliš neusiluje. Pod jeho vlivem se můžete třeba pohádat se svým partnerem, ale už druhý den bude všechno jak má být. Máte prostě štěstí.

24. - 28. září

anděl Aniel

... vás obdaří vytrvalostí při práci tělesné i duševní. Pod jeho ochrannými křídly si zachováte chladnou hlavu i v nejtěžších životních situacích. Váš anděl strážný vám také daruje velké kouzlo osobnosti. Držte se své cesty a věřte, že vaše plány nakonec vyjdou.
démon Phoenix
... na vás zkouší své štěstí a pravidelně mu to vychází. Občas vás navede, abyste zkoušeli důvěřivost svého okolí drobnou lží, nebo abyste neplnili dané slovo. A snažte se také vyvarovat dvojsmyslných řečí a narážek - mohly by vás dostat do nesnází.

29. září - 3. října

anděl Haamiah

... je duchem iniciativy a energie. Dává svým chráněncům schopnost proniknout do různých tajemství. A nezanedbává ani vaše hmotné statky. Za to od vás chce abyste byli dobří a skromní. Odměnou vám bude vnitřní klid a harmonie.
démon Maktus
... vám našeptává, že byste mohli mít nekalý zisk z důvěrných informací, které jste získali. Jenže váš dobrý ochránce vám dal schopnost rozeznat, co je správné a co ne. Buďte však opatrní.

4. - 8. října

anděl Rehael

... je rodinný typ. Vytváří láskyplný vztah mezi rodiči a dětmi. Bude vás také chránit před těžkou nemocí. Bdí i nad vaším profesním postupem. Vaším nedostatkem ale je, že máte tendenci dlouho rozebírat každou situaci a nakonec neuděláte nic. Díky Rehaelovi můžete svou nerozhodnost odstranit a lépe využít svých schopností.
démon Malphas
... vám šeptá - "Aha, tak ty jsi prý hodný člověk plný porozumění. Uvidíš, jak tě proměním." A tak navzdory vašemu dobrému charakteru vás vaše okolí občas přivádí do stavu šílenství a propadáte přímo vražedným choutkám. Naštěstí si toho málokdo povšimne. Těm, co zachytí váš podivný výraz, raději řekněte, že jste trochu unavení. A Malphasovi nenaslouchejte.

9. - 13. října

anděl Ieiazel

... má rád spisovatele a vydavatele a vůbec drží ochrannou ruku nad umělci. Jeho chráněnci se vyznačují jemným a rafinovaným vkusem. V jeho doprovodu se rychle přizpůsobíte každé situaci a vždy najdete správné řešení problému. Avšak pozor na rychlá a impulsivní rozhodnutí. Leiazel drží ochrannou ruku také nad těmi, jež osud přivedl do vězení. Pokud svých přečinů ovšem upřímně litují.
démon Raum
... vám ve vašich horších dnech radí, abyste se uzavřeli do sebe. I vaše schopnost naslouchat steskům ostatních se vytratí, začnete být nepříjemní a nechcete nikoho ani vidět. Dejte si pozor ať neskončíte jako nevrlá, nabručená a osamělá osoba.

14. - 18. října

anděl Hahahel

... dodává nadšení a trpělivost pod podmínkou, že neztratíte víru v dobro. Hahahel také podporuje lidi pronásledované kvůli přesvědčení. Pokud ale překonáte zkoušky osudu a zůstanete věrni svým ideálům, ostatní vás nakonec začnou respektovat a budou vám naslouchat.
démon Focalor
... je skutečně vaše horší já. Našeptává vám věci, které by vás za normálních okolností ani nenapadly - chce, abyste vedli nevázaný život naplněný pochybnými radostmi. Odtud pramení i většina vašich potíží. Rádi také šokujete své okolí a předvádíte se - tak se trochu mírněte.

19. - 23. října

anděl Michael

... přináší inspiraci politikům a diplomatům. Bude vás chránit na cestách a daruje vám prozíravost a výřečnost. Musíte se však zbavit svých někdy až nesmiřitelných postojů. Podlehnete-li jim, začnete dělat chyby v úsudku, a to je pro politika špatné.
démon Vépar
... způsobí, že se budete rádi poslouchat. Vaši přátelé budou otráveni tím, že se prakticky nedostanou ke slovu. Také podlehnete přesvědčení, že jste nesmírně zábavní a vtipní, přestože vás ostatní budou považovat spíš za šaška. I když vám to občas připadne zábavné, nezkoušejte to ani pro pobavení dětí - ve skutečnosti se ztrapňujete.

24. - 28. října

anděl Veuliah

... je přítelem disciplíny a má smysl pro spravedlnost. Bude vás chránit i před opravdu vlivnými protivníky. Veuliah také umí povzbudit všechny, kdo o sobě pochybují. Pod jeho ochranou uplatníte všechny své schopnosti a budete žít v příjemném souladu se svým okolím. Musíte však dbát na pravidla správné životosprávy, protože máte značnou tendenci je porušovat.
démon Sabnok
... je stoupencem radikálních změn. Bude vám našeptávat, abyste úplně změnili svůj životní styl a zkusili to, co je právě nejvíc v módě. Dobrá. Ale pozor, ať nevypadáte směšně, zvlášť pokud vám už není dvacet. A také by vás to mohlo odvádět od činností, v nichž doopravdy vynikáte.

29. října - 2. listopadu

anděl Yelahiah

...přináší odvahu a schopnost adaptace. Yelahiahovi chráněnci se vyznačují touhou cestovat, jsou dynamičtí a pohotoví. Vyhněte se však agresivitě, kategorickým soudům a razantním prohlášením. Nepředvádějte svou moc. Rozvíjejte raději toleranci a snažte se pochopit druhé.
démon Shax
... se bude snažit zneužít vašich vyjadřovacích schopností. Nechte Shaxe jednat a budete schopni vymámit z jalové krávy tele. Moc obliby si tím však nezískáte.

3. - 7. listopadu

anděl Sehaliah

... je dárcem inteligence, vitality a zdraví. Sehaliah jako pravý anděl strážný podporuje také chudé a bezmocné. Má rád lidi skromné a spravedlivé. Jeho ochrana za to určitě stojí.
démon Viné
... ve vás vzbuzuje nechuť a odpor k práci. Občas vás vaše vlastní lenost baví, ale raději to nepřehánějte. Naslouchejte svému andělu strážnému a bude z vás člověk úspěšný, sympatický a milý.

8. - 12. listopadu

anděl Ariel

... vám pomáhá při rozvíjení vědomostí a daruje vám neomylnou intuici. Může vás dokonce obdařit schopností vidět budoucnost. Podporuje také vynálezce - ovšem jen pokud jejich objevy slouží dobrým účelům. Pak vám bude zářivý Ariel svítit na cestu.
démon Brifron
... proti vám používá zvláštní zbraň. Roztržitost rozhodně patří k vlastnostem, které vaše okolí rozveselí, ale pozor na extrémy. Pak se tato vlastnost stává spíš zátěží. Začnete pak zapomínat plnit dané sliby.

13. - 17. listopadu

anděl Asaliah

... je bytost veskrze sympatická - je dárcem šarmu a smyslu pro humor. Má také zvláštního koníčka - pomáhá vědcům rozluštit tajemství starých písem. S tím souvisí touha po nalezení pravdy, která je jeho chráněncům vlastní. Ti však často trpí přílišnou sebekritikou - a to zbytečně odrazuje od mnoha důležitých a zajímavých věcí.
démon Vual
... na vás bude působit prostřednictvím vašeho okolí. Pokud se vám stane, že vám někdo bude ubližovat nebo lhát, nepropadejte skepsi. Přesně to chce váš padlý anděl. Dejte si také pozor na to, aby všechno co řeknete, bylo v souladu s tím co uděláte.

18. - 22. listopadu

anděl Mihael

... chrání lásku, přátelství, věrnost a svým ovečkám daruje intuici a smysl pro porozumění. Často pak mají harmonické manželství, obohacené vzájemnou něhou a intenzivním sexuálním životem. S pomocí Mihaela dokážete dělat správná rozhodnutí a dovést svou práci k úspěšnému konci. Máte však sklon přeceňovat se, nebo naopak podceňovat - podle toho jaký máte zrovna den.
démon Haagenti
... vám našeptává absolutní nedůvěru vůči všemu a všem. Heslo " Důvěřuj, ale prověřuj " by nemělo být vaším životním krédem. Jinak tím pěkně otrávíte okolí.

23. - 27. listopadu

anděl Vehuel

... dodává svým chráněncům cit a lásku k ostatním a dělá z nich lidi opravdu ušlechtilé. Bude při vás také stát v dobách zlých. Máte studijní ambice ? Výborně - váš anděl to opravdu ocení. A má rád lidi pokrokové. Jen si nepleťte vývoj názorů se zavržením morálních zásad.
démon Crocell
...se baví na váš účet. Jak ? Jeho vliv způsobí, že se začnete chovat jako nezodpovědné dítě. Crocell také zbožňuje herce, kteří nikdy neodkládají svou masku. Budete prostě hrát všude a za všech okolností. Dalším nehezkým návykem je za každou cenu říkat, co si myslíte. Můžete tím občas někomu i ublížit.

28. listopadu - 2. prosince

anděl Daniel
... vám pomáhá promyslet vaše stanoviska a udělat správná rozhodnutí. Budete-li se chtít k něčemu přiznat, anebo třeba vyznat lásku, pomůže vám najít správná slova. Má rád spravedlnost a od svých oveček požaduje, aby dodržovali zákony. Naopak nemá rád lidi chladné a necitelné, což je samozřejmě dílo jeho temného protivníka.
démon Furcas
... vás totiž opravdu ohrožuje. Snaží se vás svést na cestu nepoctivosti a porušování pravidel. Velice rád se baví tím, že nechá své oběti páchat nemorální věci a podvody. Možná vám dokonce poradí, jak se zmocnit majetku vašich bližních. Nenaslouchejte mu.

nenaplněného života. A pak vězte - váš démon vyhrává.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama